VOS/ABB behartigt de belangen van openbare en algemeen toegankelijke scholen en hun besturen. Dat doet VOS/ABB bijvoorbeeld bij het ministerie van OCW en de Tweede Kamer in de verschillende fases van beleidsontwikkeling en totstandkoming van wetten en wetswijzigingen. Daarbij maakt VOS/ABB gebruik van een groot netwerk. Ook participeert VOS/ABB in verschillende landelijke overlegstructuren, waarin bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs en de sectorraden PO-Raad en VO-raad zitten.

VOS/ABB laat haar stem horen als het gaat over bijvoorbeeld onderwijskwaliteit en burgerschap en ook wat betreft de toegankelijkheid van het primair en voortgezet onderwijs. De positie van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs is daarbij leidend. VOS/ABB richt haar belangenbehartiging ook op passend onderwijs, bekostiging en onderwijsachterstandenbeleid. De basis is altijd: goed onderwijs voor ieder kind – niet apart, maar samen naar school!

Met de belangenbehartiging focust VOS/ABB ook nadrukkelijk op individuele trajecten. Hierbij kunt u denken aan trajecten met gemeenten of provincies die invloed hebben op de positie van openbare en algemeen toegankelijke scholen en hun besturen.

Stel uw vraag