De geactualiseerde Notitie impact regelingen duurzame inzetbaarheid op jaarverslaggeving onderwijs maakt inzichtelijk welke gevolgen verschillende regelingen hebben op de jaarverslaggeving.

Actualisering van de notitie uit 2017 was nodig vanwege wijzigingen in de onderwijs-cao’s. In de notitie wordt stilgestaan bij een aantal aspecten die samenhangen met de regelingen voor duurzame inzetbaarheid, levensfasebewust personeelsbeleid en werktijdvermindering voor senioren en met het vitaliteitspact.

Download de geactualiseerde notitie

Deel dit bericht: