De zorg en het onderwijs zijn de sectoren waarin de werknemers de hoogste emotionele belasting ervaren. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2023 (NEA).

In de zorg ervaart 19% van de werknemers emotionele belasting, terwijl dat in het onderwijs 16% is. Ook wat stressvol werk betreft, valt het onderwijs op: 23% van de mensen die in het onderwijs werkt, vindt zijn of haar baan stressvol. Alleen in de horeca is dat met 27% nog meer. Verder blijkt dat vrouwen meer stress ervaren dan mannen.

Weinig fysieke belasting

Er is in de NEA ook gekeken naar fysieke belasting tijdens het werk. In 2023 deed 37% van alle werknemers zwaar werk, waarbij ze bijvoorbeeld veel kracht moesten zetten of in een ongemakkelijke houding moesten werken. De fysieke belasting was het hoogst bij werknemers in de landbouw (57%), de horeca (50%) en het vervoer (49,5%). Het onderwijs is met 15% de sector met het kleinste aandeel werknemers die fysieke belasting ervaren.

Het onderwijs was in 2023 ook de sector met het laagste percentage werknemers die informatie kregen over veilig en gezond werken. Ruim de helft van de mensen in het onderwijs kreeg hier informatie over, terwijl dat in de bouw, de industrie en het bestuur rond de 80% was. In de zorg krijgt ruim driekwart van de werknemers informatie over veilig en gezond werken.

Lees meer…

Deel dit bericht: