Op 18 maart vindt het webinar It takes a village to raise a childsamen werken aan geletterdheid plaats. Dit internationale webinar van VOS/ABB en de Vlaamse zusterorganisatie OVSG is een vervolg op twee eerdere zeer goed bezochte online seminars over dit onderwerp.

Let op: de inschrijving is gesloten. Het is niet meer mogelijk om u voor het webinar aan te melden.

Met de vorige webinars richtten VOS/ABB en OVSG zich op intern begeleiders, taalcoördinatoren en leraren. Het aankomende webinar is specifiek bedoeld voor schoolbestuurders en -directeuren. De centrale vraag is met welke partners scholen kunnen samenwerken om de expertise over lezen en geletterdheid te bevorderen.

Het webinar is op vrijdag 18 maart van 9 tot 12 uur. Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit:

  • Welkom en introductie door directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB en zijn collega Walentina Cools van OVSG.
  • Taalstimulering als hefboom van lokaal beleid. Met coördinator flankerend onderwijsbeleid Lieve Van Den Eeckhout en taalcoach Elien Amerijckx van Stad Aalst.
  • Leesvaardigheid bevorderen via de bibliotheek. Met directeur Marga Rosier van De Bieb van de Zaanstreek.
  • Project Leerkracht Leeskracht van OVSG: hoe kun je Facebook inzetten voor leesbevordering?
  • Ouderparticipatie en leesbevordering. Met coördinator Hannelore Lambrighs van de Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs (KOOGO) in Vlaanderen.

Let op: de inschrijving is gesloten. Het is niet meer mogelijk om u voor het webinar aan te melden.

Deel dit bericht: