VOS/ABB krijgt signalen binnen dat accountantskantoren vanwege capaciteitstekorten contracten met bestaande klanten opzeggen en/of geen nieuwe klanten meer aannemen. Wij zijn op zoek naar schoolbesturen die hiertegen aanlopen.

VOS/ABB heeft van schoolbesturen gehoord dat hun accountant de overeenkomst met onmiddellijke ingang heeft opgezegd of niet heeft verlengd. Bij een zoektocht naar een andere accountant krijgen besturen vaak ‘nee’ verkocht, omdat ook andere accountantskantoren kampen met capaciteitstekorten.

Bij schoolbesturen die zonder accountant komen te zitten, komt mogelijk de accountantscontrole van 2023 onder druk te staan. De jaarstukken, waaronder een accountantsverklaring, moeten voor 1 juli 2024 gereed zijn.

VOS/ABB wil graag in kaart brengen hoeveel schoolbesturen hiertegen aanlopen. Op basis van deze inventarisatie kijken we welke vervolgacties we kunnen ondernemen.

Zit uw bestuur zonder accountant en kunt u geen nieuwe vinden? Mail naar welkom@vosabb.nl.

Deel dit bericht: