In Alle onderwerpen

De publieksversie van het jaarverslag en het geconsolideerde financiële jaarverslag over 2019 zijn beide digitaal beschikbaar.

De gedrukte versie van de publieksversie is toegestuurd aan alle leden van VOS/ABB. Het geconsolideerde financiële jaarverslag kan worden geprint.

Delen