Bijeenkomst kennisnetwerk HRM – PO (online) (VOL)

Online

Deze bijeenkomst is bedoeld om kennis en ervaring op het gebied van human resource management te delen. Het maximumaantal deelnemers is bereikt. U kunt zich hier niet meer voor aanmelden.

Gratis