Katern 8: Toelating en verwijdering leerlingen PO (herziene druk in verband met passend onderwijs)

Katern 8 over toelating en verwijdering van leerlingen in het primair onderwijs kwam in 2007 uit in druk. De tussentijdse online herziening werd gepubliceerd in december 2013, waarna in augustus 2014 in het kader van de invoering van passend onderwijs een herziene druk is gemaakt. 

In de online herziening was al zoveel mogelijk rekening gehouden met de invoering van Wet passend onderwijs per 1 augustus 2014. Na invoering van deze wet is de herziening opnieuw aangepast, waarna het katern zowel online als in druk is uitgebracht.

Als lid van VOS/ABB krijgt u het gedrukte katern in september 2014 toegestuurd. U kunt als lid van VOS/ABB de online versie van de herziene druk downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl