Nieuwe download: katern ‘Bevoegd voor de klas’

Het katern Bevoegd voor de klas is samengesteld door onze HRM-expert Ivo Israel. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het katern downloaden.Met dit katern wil VOS/ABB informatie over bevoegdheden in het onderwijs overzichtelijk ontsluiten. Het biedt...

Katern 7: Toelating en verwijdering leerlingen VO

De eerste versie van dit katern kwam uit in 2007. De tussentijdse herziening kwam in 2013 online, waarna in september 2014 in het kader van de invoering van passend onderwijs een nieuwe herziening is gepubliceerd.  Deel dit...

Katern 8: Toelating en verwijdering leerlingen PO

Dit eerste versie van dit katern kwam uit in 2007. De tussentijdse herziening werd gepubliceerd in 2013, waarna in 2014 in het kader van de invoering van passend onderwijs een nieuwe herziening werd uitgebracht. Deel dit...

Katern 17: Instandhouding van scholen

Dit katern over de wet- en regelgeving bij stichten, opheffen, verplaatsen en fuseren van basisscholen in 2014 geactualiseerd. U kunt het katern downloaden. Deel dit...