Katern 17: Instandhouding van scholen (herziene online versie)

Katern 17 ‘Instandhouding van scholen’ gaat over de wet- en regelgeving bij het stichten, opheffen, verplaatsen en fuseren van basisscholen. Het katern is in augustus 2014 geheel herzien en geactualiseerd. Lees verder

Ook het veranderen van de richting (‘van kleur verschieten’) en de vorming van nevenvestigingen komen in deze nieuwe printvriendelijke versie aan de orde.

Dit katern richt zich specifiek op het primair onderwijs, omdat er in het voortgezet onderwijs maar zeer weinig kansen zijn om (openbare) scholen te stichten.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u katern 17 gratis downloaden. Uit kostenoverwegingen is besloten het herziene katern niet in druk uit te brengen.