De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben een katern samengesteld over de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

De Awb raakt onder andere besturen van openbare scholen en samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Op grond van deze wet zijn bezwaar en beroep mogelijk tegen bijvoorbeeld:

  • Het besluit van de school om een leerling te schorsen;
  • Het besluit van de school om een leerling te verwijderen;
  • Het besluit op een aanvraag voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek;
  • Het besluit van het samenwerkingsverband om een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs (clusters 3 en 4), speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs of leerwegondersteunend onderwijs af te geven.

Het katern zet de belangrijkste kenmerken en bepalingen van de bezwaarschriftprocedure op een rij.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het katern downloaden:

Katern Algemene wet bestuursrecht

Deel dit bericht: