De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben een katern samengesteld over decentraal georganiseerd overleg (DGO). Leden van VOS/ABB kunnen het katern downloaden.

Schoolbesturen in primair en voortgezet onderwijs zijn verplicht om in een aantal gevallen overeenstemming te bereiken met de vakbonden over de rechtspositionele gevolgen van besluitvorming: dit is het decentraal georganiseerd overleg (DGO).

Als er een cao geldt, is het slechts in een aantal bijzondere gevallen nodig om DGO te voeren. Is er geen cao, dan ligt dat anders. In dat geval moeten de schoolbesturen in DGO-verband over de volledige rechtspositieregeling van het personeel onderhandelen.

Zodra DGO aan de orde is, staan de besturen voor veel vragen, zowel van informatieve als administratieve en tactische aard. Het katern is een handreiking aan scholen en schoolbesturen die met DGO te maken krijgen.

Als uw organisatie lid is van VOS/ABB, kunt u het katern downloaden:

Katern Decentraal georganiseerd overleg

Deel dit bericht: