In het nieuwe schooljaar gaat het VOS/ABB-kennisnetwerk Communicatie & Marketing van start. Dit netwerk is van en voor communicatie- en marketingprofessionals van schoolbesturen die bij VOS/ABB zijn aangesloten.

Met dit netwerk brengt VOS/ABB professionals bij elkaar om kennis en ervaring op het gebied van communicatie en marketing met elkaar te delen. Dat kan online, maar ook op locatie.

Het idee is dat we twee keer per jaar een bijeenkomst organiseren over een actueel thema. Bijvoorbeeld over crisiscommunicatie, maar ook over de inzet van social media (wat wel/niet?) of over hoe scholen kunnen omgaan met het weren van mobieltjes. Natuurlijk kunnen ook andere onderwerpen aan bod komen, al naar gelang de wensen en behoeften van de deelnemers. De eerste bijeenkomst wordt in oktober of november georganiseerd. Meer informatie daarover volgt nog.

Bent u geïnteresseerd in het kennisnetwerk Communicatie & Marketing, maar heeft u zich daar nog niet voor aangemeld? Doe dat dan alsnog bij Martin van den Bogaerdt via mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Deel dit bericht: