Op verzoek van een van onze leden peilen wij of er behoefte is aan een kennisnetwerk Communicatie & Marketing voor communicatie- marketingprofessionals van schoolbesturen.

Het idee is om professionals van VOS/ABB-leden bij elkaar te brengen om kennis en ervaring op het gebied van communicatie en marketing met elkaar te delen. Dat kan natuurlijk online, maar ook op locatie. We zouden bijvoorbeeld twee keer per jaar een netwerkbijeenkomst kunnen organiseren over een actueel thema. Bijvoorbeeld over crisiscommunicatie, maar ook over de inzet van social media (wat wel/niet?) of over hoe scholen kunnen omgaan met het weren van mobieltjes.

Graag willen wij weten of er onder onze leden behoefte is aan een kennisnetwerk Communicatie & Marketing. Bent u geïnteresseerd? Laat dat dan weten aan Martin van den Bogaerdt via mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Bij voldoende belangstelling kan het kennisnetwerk Communicatie & Marketing in het nieuwe schooljaar van start.

Deel dit bericht: