Nee, zo blijkt uit promotieonderzoek door interim-directeur en leerkracht Zyxcban Wolfs van de openbare basisschool in het Zuid-Limburgse dorp Mesch. Hij onderzocht of er een verband is tussen de zangvaardigheid van basisschoolleerlingen en hun schoolse leervermogen.

Wat betreft het muzikale waarnemingsvermogen van basisschoolleerlingen (luisteren) concludeert Wolfs dat kinderen die goed zijn in begrijpend lezen en Nederlandse grammatica, ook beter zijn in het herkennen en interpreteren van toonhoogte, tonaliteit, timing, timbre en luidheid. Er is volgens hem echter geen verband tussen hun leerprestaties en hun zangvaardigheden.

Aanleiding voor het onderzoek is de veronderstelde achteruitgang in kwaliteit van het muziekonderwijs. Een gebrek aan kwalitatieve leerplannen, onvoldoende instructie en te weinig meetbare leerresultaten zouden daar de oorzaak van zijn. Bovendien geven verschillende studies aan dat basisschoolleraren zich onzeker of niet bekwaam genoeg voelen om zelfstandig muziekles te geven.

Wolfs hoopt met zijn onderzoek bij te dragen aan de theorieontwikkeling van muziekperceptie en muziekuitvoering en aan de ontwikkeling van evidence based muziekcurricula.

Lees meer…

Deel dit bericht: