Schoolbesturen hebben de afgelopen tijd aangegeven moeite te hebben om een (nieuwe) accountant te vinden. Deze kwestie is mede op verzoek van VOS/ABB opgepikt door de PO-Raad en VO-raad.

De sectororganisaties zitten met accountants- en administratiekantoren en het ministerie van OCW in een werkgroep die onderzoekt hoeveel schoolbesturen geen of niet tijdig een accountant kunnen vinden voor de controle op het jaarverslag. Om hier zicht op te krijgen, is een enquête opgesteld.

Vul de enquête in

Deel dit bericht: