Leerlingen die net als hun ouders buiten Nederland geboren zijn (nieuwkomers), lopen vaker vertraging op in hun schoolloopbaan dan niet-nieuwkomers. Dit geldt vooral voor leerlingen die op latere leeftijd in Nederland arriveren. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs, die hierover een factsheet heeft gepubliceerd.

Een deel van de nieuwkomers heeft een dubbel risico op achterstanden: door anderstaligheid én doordat hun ouders vanwege hun lagere opleidingsniveau minder steun kunnen geven of minder goed de weg kunnen vinden in het onderwijssysteem.

Een langdurige gerichte aanpak bij deze leerlingen zou hun kansen mogelijk kunnen verhogen. ‘Ook bij de grote groep Oekraïense kinderen en jongeren die nu naar Nederland is gekomen, is een dergelijke langdurig en gerichte aanpak van groot belang’, zo meldt de inspectie.

Lees meer…

Deel dit bericht: