Ledendag Vitaliteit

woensdag 9 november 2022

Voor schoolbesturen is het belangrijker dan ooit om een aantrekkelijke werkgever te zijn en vooral ook te blijven. Op de VOS/ABB-Ledendag zetten we vitaliteit en strategisch personeelsbeleid daarom volop in de schijnwerpers. In een afwisselend programma bekijken we deze onderwerpen van verschillende kanten. We zorgen ervoor dat u na afloop verfrissende inzichten mee naar huis neemt. Uiteraard met als doel de kwaliteit van het onderwijs te borgen!

Het programma begint met de algemene ledenvergadering, die natuurlijk een vitale twist krijgt. Tijdens de ALV bespreken we de begroting 2023, de meerjarenraming 2023-2027 en de speerpunten voor de komende jaren. 

De ledendag vindt plaats in het Beauforthuis. Deze bijzondere locatie in de bossen bij Austerlitz heeft alles in zich om gebaande paden te verlaten en om uw eigen vitaliteit een boost te geven.

Aanmelden voor de Ledendag Vitaliteit kon t/m 1 november.