Middelbare scholen zien dat meer leerlingen na een ruimhartig schooladvies voor een hoger onderwijsniveau kiezen. Daar lopen deze scholieren vaak vast, zegt clusterdirecteur Jamie Visser van praktijkcentrum HPC Centrum in Rotterdam tegen Trouw.

Twee derde van de schoolbesturen ziet dat het aantal aanmeldingen voor praktijkonderwijs en vmbo flink is gedaald. Dat blijkt een rondvraag van de VO-Raad. Van de ondervraagde besturen denkt 90 procent dat deze verandering is te verklaren door nieuwe regels van de doorstroomtoets: als uit deze toets een hoger schooladvies komt dan het voorlopige advies van de leraar, dan wordt het advies naar boven bijgesteld.

Visser van HPC Centrum vreest dat leerlingen daardoor op de verkeerde plek terechtkomen. Leerlingen die in het derde leerjaar van het vmbo vastlopen, gaan dan alsnog naar het praktijkonderwijs. Volgens Visser levert dat naast studievertraging ook een geknakt zelfbeeld op. ‘Wij moeten hun zelfvertrouwen weer herstellen. Ze moeten ook opnieuw vrienden maken. Leerlingen hebben er veel verdriet van.’

Lees meer…

Deel dit bericht: