Leraren op middelbare scholen zijn blij met het verbod op mobiele telefoons in de klas. Zij geven aan dat de landelijke richtlijn leidt tot meer rust en concentratie. Een groot deel van hen is voorstander van nog strengere maatregelen, Dat blijkt uit een enqûete die de AOb onder ongeveer 4200 leerkrachten heeft gehouden.

Leraren die enthousiast zijn over het verbod, dat begin dit jaar is ingegaan, geven onder meer aan dat leerlingen meer betrokken zijn, betere vragen stellen, beter opletten en zich socialer gedragen. Meer dan 81 procent van de respondenten is voorstander van verdergaande maatregelen, zoals een landelijk verbod op mobieltjes in de hele school. Overigens geven 1294 respondenten aan dat zij sinds de invoering van het verbod nog weinig verschil merken. Ook zeggen sommigen dat ze door het verbod meer bezig zijn met handhaven, wat ten koste gaat van de lestijd.

Invulling

Uit de enqûete blijkt verder dat 67 procent van de scholen in het voortgezet onderwijs voldoet aan de landelijke richtlijn. Scholen geven op verschillende manieren invulling aan de richtlijn. Zo geven 1390 respondenten aan dat mobieltjes op hun school alleen zijn toegestaan voor educatief gebruik. Verder geven 1809 respondent aan dat mobieltjes in het geheel niet welkom zijn tijdens de les. En bij 1037 respondenten zijn mobieltjes helemaal verboden op school.

Lees meer…

Deel dit bericht: