Deze brochure laat zien hoe u een waardevolle invulling kunt geven aan burgerschapsvorming, door werk te maken van levensbeschouwelijke ontwikkeling in het openbaar onderwijs. Daarmee geeft u ook invulling aan de kernwaarden van openbaar onderwijs. In de brochure worden ook enkele methoden en boeken gepresenteerd die aansluiten bij deze visie.

U kunt de brochure voor het voortgezet onderwijs downloaden uit de rechterkolom hiernaast.