De indexatie van de bekostiging van het voortgezet onderwijs is gepubliceerd in deze wijzigingsregeling. Per 1 januari 2023 gelden nieuwe bekostigingsbedragen.

 • Regeling bekostiging scholen en samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs:
  – Bedragen omhoog met 5,76% door loon- en prijsbijstelling.
  – Bedragen per leerling omhoog met 0,82% door toevoeging van middelen voor professionalisering van leraren (Onderwijsakkoord) en toevoeging van middelen voor de Dag van het Onderwijsondersteunend Personeel (dit geld werd in 2022 verstrekt aan de besturen, via de Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim VO).
 • Regeling aanvullende bekostiging scholen voortgezet onderwijs in uitzonderlijke omstandigheden:
  – Bedragen omhoog met 5,76% door loon- en prijsbijstelling.
  – Moment van beschikking (artikel 2) van december naar januari, per 1 januari 2024. Betaalmoment ongewijzigd.
 • Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers voortgezet onderwijs:
  – Bedragen omhoog met 5,76% door de loon- en prijsbijstelling.
  – Bedrag voor 1e categorie omhoog met 0,82% door toevoeging van de middelen voor professionalisering van leraren (Onderwijsakkoord) en toevoeging van middelen voor de Dag van het Onderwijsondersteunend Personeel.
  – Minimale correctie vanwege verschrijving in de regeling.

Het bedrag voor de loon- en prijsbijstelling is in de regeling vervat in één percentage, maar dit betreft zowel de indexatie van de personele als die van de materiële bekostiging (voor 85% respectievelijk 15%).

Op basis van eerdere berichten verwacht VOS/ABB nog steeds dat de indexatie van de personele bekostiging op circa 5,2% ligt. Daarmee zal de indexering van het materiële deel iets meer dan 8,9% zijn.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: