Organiseer taalexamens rondom inhoudelijke thema’s. Dat bepleiten wetenschappers Nivja de Jong en Sible Andringa van het Meesterschapsteam MVT in NRC.

Volgens De Jong (Universiteit van Leiden) en Andringa (UvA) maakt de bestaande eindexamenvorm taalvakken saai en impopulair. Leerlingen moeten teksten over uiteenlopende onderwerpen lezen en krijgen daar begripsvragen over, voornamelijk in de vorm van meerkeuzevragen. De laatste schooljaren zijn leerlingen dan vooral aan het oefenen met het beantwoorden van meerkeuzevragen bij teksten.

De Jong en Andringa stellen in hun opiniestuk voor om voor elke schooltaal één thema te kiezen dat een aantal jaren als uitgangspunt dient voor het eindexamenprogramma. Zo zou bij het vak Duits de val van de Berlijnse Muur centraal kunnen staan.

Cultuurbewuste wereldburgers

De invoering van een thematisch examen zou betekenen dat docenten meer een beroep kunnen doen op hun taal- en cultuurexpertise, denken De Jong en Andringa. Ook voor leerlingen zien zij grote voordelen. De taalvakken worden uitdagender en interessanter. Dat geeft leerlingen meer controle over het examen en helpt hen zich te ontwikkelen tot cultuurbewuste en kritische wereldburgers, betogen de twee wetenschappers.

Daarnaast sluit het thematisch examen aan bij de vernieuwing van de eindtermen waar op dit moment aan gewerkt wordt, schrijven De Jong en Andringa. De nieuwe eindtermen richten zich niet meer alleen op taalvaardigheid, maar ook op vakinhoud.

Lees meer…

Deel dit bericht: