Magazine Naar School

Naar School verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3.000 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen. Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School nemen voor 33,35 euro per jaar (ex. btw). Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Ideeën voor magazine Naar School? Mail hoofdredacteur Martin van den Bogaerdt: mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Adverteren? Dat kan! U kunt hiervoor contact opnemen met OnderwijsMedia:  030–2102386 of info@onderwijsmedia.nl.