Op school moet net zoveel aandacht komen voor het bevorderen van gesproken taal als voor lezen en spellen. Dat stelt bijzonder hoogleraar prof. dr. Elise de Bree in haar oratie.

Met haar rede aanvaardt De Bree op woensdag 9 november de bijzondere leerstoel ‘Orthopedagogiek, in het bijzonder taalontwikkelingsstoornissen in passend onderwijs’ aan de Universiteit Utrecht. Deze leerstoel bij de Faculteit Sociale Wetenschappen is mogelijk gemaakt door de bij VOS/ABB aangesloten Koninklijke Auris Groep.

‘Met mijn leerstoel wil ik eraan bijdragen dat mondelinge taalproblemen op school worden herkend, dat taal voor alle kinderen optimaal wordt aangeboden en dat kinderen met taalontwikkelingsstoornissen in het onderwijs de juiste hulp en ondersteuning krijgen’, zo licht De Bree toe. Haar pleidooi voor gesproken taal staat mede in het teken van de wens om het onderwijs inclusiever te maken.

Deel dit bericht: