Het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) is in het schooljaar 2020-2021 toegenomen tot 24.385. Dit betekent dat 1,87% van de jongeren tussen 12 en 23 jaar zonder startkwalificatie het onderwijs verliet. In het schooljaar daarvoor was dat 1,72%. Dat meldt onderwijsminister Robbert Dijkgraaf in een brief aan de Tweede Kamer.

Dijkgraaf noemt een aantal mogelijke oorzaken van de toename. Een daarvan zijn de maatregelen in het onderwijs vanwege de coronacrisis die in 2020 werden genomen en die doorwerkten in het schooljaar 2020-2021. Ook kan de stijging te maken hebben met toenemende mentale problemen onder jongeren en de aantrekkende arbeidsmarkt.

De stijging van het aantal vsv’ers laat volgens Dijkgraaf in elk geval zien ‘dat we nog niet zijn waar we moeten zijn’. Afgesproken is namelijk dat er jaarlijks hooguit 20.000 nieuwe vsv’ers mogen zijn.

Lees meer…

Deel dit bericht: