Het Meldpunt schoolsluiting vanwege coronavirus is per 1 mei gesloten. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs.

Dit meldpunt bestond sinds 15 oktober 2020 om te registreren welke scholen of vestigingen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs tijdelijk moesten sluiten als gevolg van een uitbraak van corona. Daarmee kon de inspectie zicht houden op de gevolgen van het virus en de continuïteit van het onderwijs.

Nu landelijk de coronamaatregelen zijn versoepeld, is deze registratie niet meer nodig. De inspectie voert ook haar toezicht weer volledig uit zonder beperkingen vanwege de coronapandemie.

Meer informatie

Deel dit bericht: