Het aantal positieve coronatestuitslagen onder kinderen en jongeren is in de week van 26 april tot en met 2 mei afgenomen. De leeftijdscategorie met de meeste positieve testuitslagen is nog steeds die van 18 tot en met 24 jaar, maar de leeftijdscategorie van 13 tot en met 17 jaar staat in tegenstelling tot de afgelopen tijd niet meer op de tweede plaats. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, dat hierbij aantekent dat in de meivakantie minder kinderen en jongeren zich lieten testen.

Onder kinderen tot en met 12 jaar lag het aantal positieve testuitslagen in de week van 26 april tot en met 2 mei op bijna 240 per 100.000 personen. In de week daarvoor waren het er afgerond 293 per 100.000. Er was dus sprake van een afname met ruim 18%, terwijl in de week daarvoor nog sprake was een toename met ruim 12%.

In de leeftijdscategorie van het voortgezet onderwijs (13 tot en met 17 jaar) nam het aantal positieve testuitslagen in één week af met ruim 11%, van afgerond 404 naar 358 per 100.000. In de week daarvoor was de toename in één week tijd nog bijna 3%. Toen was de groei in de leeftijdscategorie 13 tot en met 17 jaar al aan het afvlakken.

Vlak voor het afkondigen van de coronalockdown in december lag het aantal piositieve testuitslagen in de leeftijdscategorie van het voortgezet onderwijs afgerond op 454 per 100.000. Daarmee had deze categorie toen het hoogste aantal positieve testuitslagen. Onder kinderen tot en met 12 jaar lag het toen met 77 per 100.000 op een veel lager niveau, maar kinderen werden toen minder vaak getest dan nu.

De leeftijdscategorie 18 tot en met 24 jaar is al lange tijd de groep met het hoogste aantal positieve testuitslagen. Dat was ook zo in de week van 26 april tot en met 2 mei, met afgerond 514 gevallen per 100.000. In deze groep was in één week tijd nog sprake van een toename met ruim 2%. In de week daarvoor was de toename nog ruim 4%, dus ook in deze leeftijdscategorie lijkt de groei af te vlakken.

Als iemand een positieve testuitslag krijgt, is diegene besmet met het coronavirus en moet die persoon thuis in isolatie om besmetting van anderen te voorkomen.

Lees meer…

Deel dit bericht: