De nieuwe minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Mariëlle Paul draait de halvering terug van de middelen voor strategisch personeelsbeleid en de aanpak van verzuim. Ook heeft zij de regeling voor werkdrukverlichting aangepast.

In het voorjaar werd nog duidelijk dat de middelen voor strategisch HRM gehalveerd zouden worden. Dat was niet aangekondigd, waardoor voor besturen ineens een gat in de begroting ontstond. Tot in de zomervakantie was niet duidelijk hoe en wat de minister met deze middelen wilde doen.

Vandaag is de regeling gepubliceerd, waarmee besturen weer duidelijkheid hebben. Minister Paul heeft ervoor gekozen de halvering terug te draaien en alsnog de volledige bedragen toe te kennen. Daarnaast zijn de bedragen geïndexeerd met de loon- en prijsontwikkeling over 2023 zoals eerder ook is gebeurd met de reguliere bekostigingsbedragen. Het bedrag per leerling in 2023 voor strategisch personeelsbeleid is daarmee € 104,05 en het bedrag per leerling in 2023 voor verzuimaanpak € 23,45.

De aanpassing van de bedragen is nog geen indicatie voor 2024. Of het budget hiervoor dan ook beschikbaar is, is nog afwachten.

Werkdrukverlichting

De regeling voor werkdrukverlichting is ook aangepast aan de indexatie. In de regeling is ook een correctie in de leerlingtelling verwerkt. De bedragen zijn als volgt gewijzigd:

  • Van € 301,16 naar € 318,68 per leerling in het algemeen vormend onderwijs
  • Van € 451,75 naar € 478,03 per leerling in het beroepsgericht onderwijs

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348 405 250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: