Scholen waar ernstige misstanden heersen, kunnen vanaf het nieuwe schooljaar eerder te maken krijgen met sancties. De Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs, die dit mogelijk maakt, is op 1 augustus in werking getreden. Dat meldt de Volkskrant.

De nieuwe wet geeft demissionair minister voor Primair en Voorgezet Onderwijs Mariëlle Paul de mogelijkheid om eerder op te treden tegen scholen waar bijvoorbeeld onveilige situaties bestaan, de kwaliteit van het onderwijs onder de maat is of de financiën niet op orde zijn.

Ingrijpen mag alleen als de Inspectie van het Onderwijs heeft vastgesteld dat daar aanleiding toe is. De minister kan dan een aanwijzing geven. Voorheen kon dat alleen als wanbeheer de kwaliteit van het hele stelsel van primair of voortgezet onderwijs in gevaar brachten, maar die eis is nu komen te vervallen. Daarnaast geeft de nieuwe wet de minister de mogelijkheid om een ‘spoedaanwijzing’ te geven in acute noodsituaties.

In het uiterste geval kan de minister de bekostiging van een school stopzetten, wat kan leiden tot opheffing. De inspectie moet dan wel eerst de school als ‘zeer zwak’ hebben beoordeeld.

Deel dit bericht: