De prijsbijstelling 2024 voor het primair onderwijs bedraagt -0,14%. Dat blijkt uit de Macro-Economische Verkenning 2024 van het Centraal Planbureau.

De bekostiging van het primair onderwijs kent een indexatie van de loongevoelige bekostiging en een indexatie van de prijsgevoelige bekostiging. De indexatie van de prijsgevoelige bekostiging (op basis van de wettelijk verplichte jaarlijkse prijsbijstelling) is voor het kalenderjaar 2024 berekend op -0,14%.

Met de vereenvoudiging van de bekostiging per 2023 zijn de bedragen voor personele en materiële bekostiging samengevoegd. Voor het bijstellen van de bekostiging wordt echter nog steeds uitgegaan van de twee verschillende indexaties:

  • Loongevoelig (L): 89,15%
  • Prijsgevoelig (P): 10,85%

De prijsbijstelling van -0,14% betekent dat de bedragen van de definitieve regeling bekostiging 2023, die binnenkort wordt gepubliceerd, worden bijgesteld met -0,14% * 10,85% = -0,0152%. OCW verwerkt de nieuwe bedragen in de eerste regeling bekostiging 2024, die naar verwachting eind oktober van dit jaar wordt gepubliceerd.

Het is opmerkelijk dat nu alles snel duurder wordt, de al achterlopende materiële bekostiging ook nog eens door de systematiek negatief wordt beïnvloed. Dit is extra zuur voor schoolbesturen, omdat dit bovenop de eerder toegezegde en daarna weer teruggetrokken compensatie voor de sterk gestegen energielasten komt. De materiële bekostiging is al (veel) te laag, dus de negatieve compensatie zet bestaande budgetten extra onder druk!

Deel dit bericht: