Op deze website zijn onder Praktisch en nuttig > Financiën nieuwe rekeninstrumenten voor de meerjarenbegroting geplaatst. Als lid van VOS/ABB kunt u deze instrumenten downloaden.

De nieuwe cao’s in het primair respectievelijk voortgezet onderwijs leidden met ingang van 1 juli 2022 met name tot nieuwe salarisbedragen. Deze zijn in de nieuwe rekeninstrumenten verwerkt.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: