DUO heeft Kijkglas 3 nog steeds niet bijgesteld. Dat betekent helaas dat in de map Financiën onder Praktisch en nuttig op onze website ook de geactualiseerde Kijkdozen nog op zich laten wachten.

DUO meldde in mei jongstleden dat Kijkglas 3 van april niet correct was en dat er wordt gewerkt aan een bijgestelde versie. In afwachting van die versie hebben wij de Kijkdozen uit de submappen Samenwerkingverbanden en (Voortgezet) speciaal onderwijs weggehaald.

Financieel expert Bé Keizer kan pas na publicatie door DUO van het bijgestelde Kijkglas de nieuwe Kijkdozen maken. Hij hoopte dat DUO inmiddels (eindelijk) met de bijstelling zou zijn gekomen, maar dat is nog steeds niet het geval. Naar verwachting komt het bijgestelde Kijkglas 3 pas in augustus. Het dringende advies is om de eerder gepubliceerde Kijkdozen niet meer als rekeninstrument te gebruiken!

DUO doet er dus (veel) langer over dan verwacht om de juiste versie van het Kijkglas beschikbaar te stellen. Dat heeft te maken met de overgang van het Basisregister Onderwijs (BRON) naar het Register Onderwijsdeelnemers (ROD).

Deel dit bericht: