Minister Robbert Dijkgraaf van OCW stelt de Tweede Kamer voor de Subsidieregeling praktijkleren met één jaar te verlengen.

Deze subsidieregeling stimuleert werkgevers om leerplaatsen aan te bieden in onder andere het vmbo. Werkgevers kunnen een tegemoetkoming krijgen voor de kosten die zij maken voor de begeleiding van een leerling.

Uit de evaluatie over de periode 2014-2018 blijkt dat de regeling succesvol was in het vergroten van het aantal praktijkleerplaatsen en dat dit zou afnemen bij afschaffing van de subsidieregeling. Momenteel loopt een evaluatieonderzoek over de periode 2019-2022. De resultaten van dat onderzoek worden binnenkort verwacht.

Daarop vooruitlopend heeft Dijkgraaf de conceptregeling voor subsidieverlenging naar de Tweede Kamer gestuurd. De huidige subsidieregeling vervalt op 1 januari aanstaande. Het is dus de bedoeling van de minister om de subsidieregeling te verlengen tot 1 januari 2024.

Deel dit bericht: