De Onderwijsraad is voor een advies over onderwijs als investering op zoek naar mensen die willen vertellen wat onderwijs hun heeft opgeleverd. Als u uw verhaal wilt delen, kunt u dat tot 26 september melden.

De Onderwijsraad merkt op dat de overheid uitgaven aan onderwijs vooral ziet als een kostenpost, terwijl het investeringen voor de toekomst zijn. ‘Deelname aan onderwijs geeft opbrengsten die op korte en lange termijn ten goede komen aan individu en maatschappij. Het individu krijgt de mogelijkheid succesvol deel te nemen aan de samenleving, een inkomen en welzijn en geluk te vergaren. De maatschappij profiteert doordat onderwijs bijdraagt aan bijvoorbeeld een goed functionerende arbeidsmarkt, de innovatiekracht van de economie en een sterke democratie’, aldus de raad.

‘Daarom zijn wij op zoek naar verschillende mensen die willen vertellen wat onderwijs of school voor hen betekent (of heeft betekend) in hun leven. Wat heeft het onderwijs of uw schooltijd u gebracht of wat brengt het u nu? Hoe heeft het u als mens gevormd of wat zijn de belangrijkste lessen die u heeft geleerd of de meest gekoesterde herinneringen?’ Deze verhalen wil de Onderwijsraad gebruiken om het advies kleur te geven.

Reageren is mogelijk tot 26 september. De Onderwijsraad selecteert vier mensen voor een interview. Mocht u geselecteerd worden , dan hoort u dat uiterlijk 28 september.

Lees meer…

Deel dit bericht: