‘Rust, reinheid en regelmaat vanuit de centrale overheid is nodig om schoolbesturen in staat te stellen hun verantwoordelijkheid waar te maken. Niet steeds nieuwe verwachtingen en opdrachten voor het veld, maar middelen en ruimte om duurzaam onderwijskundig beleid vorm te geven en uit te voeren.’ Dat is de kern van de bijdrage van VOS/ABB aan een advies dat de Onderwijsraad voorbereidt over de rol van schoolbesturen.

VOS/ABB benadrukt dat het onderwijs in het algemeen en schoolbesturen in het bijzonder gebaat zijn bij stabiele onderwijspolitiek en dito onderwijsbeleid. Het beleid, dat verder moet gaan dan één kabinetsperiode, moet getuigen van visie op wat van het funderend onderwijs wordt verwacht.

Schoolbesturen hebben volgens VOS/ABB vooral meer vertrouwen nodig van de overheid om de mogelijkheid te vergroten regie te pakken en verantwoordelijkheid waar te maken. Het gaat niet om verbreding of verkleining van de rol van het onderwijsbestuur, maar om de juiste handelingsruimte. ‘De ruimte die aansluit bij de inrichting van het stelsel, met het onderwijsbestuur centraal in het netwerk’, zo staat in de bijdrage van VOS/ABB.

De overheid zou zich een betrouwbare partner moeten tonen door haar visie op de rol en functie van het onderwijs meerjarig vast te leggen. Daarbij hoort, zo benadrukt VOS/ABB, toereikende lumpsumfinanciering.

Lees de bijdrage van VOS/ABB

Deel dit bericht: