Het Arbeidsmarktplatform PO onderzoekt de ervaringen met het werkverdelingsplan. De onderzoekers nodigen schoolbestuurders, schoolleiders, leraren, vakleraren en OOP’ers uit om mee te doen aan een focusgroep om ervaringen en tips te delen. Dat meldt de PO-Raad.

Vijf jaar geleden is in de CAO PO afgesproken dat scholen jaarlijks een werkverdelingsplan maken. Het doel is dat de verdeling van de jaartaken aansluit bij de competenties en interesses van het team en de individuele medewerkers. Het Arbeidsmarktplatform PO gaat nu in opdracht van de cao-partijen (PO-Raad, AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV en FvOv) de ervaringen met het werkverdelingsplan evalueren. Ook de pauzeregeling wordt daarbij onder de loep genomen.

Schoolbestuurders, schoolleiders, leraren, vakleraren en OOP’ers die aan de evaluatie willen meedoen, kunnen zich via de website van de PO-Raad aanmelden voor deelname aan een focusgroep.

Lees meer…

Deel dit bericht: