Op 3 november is er een online bijeenkomst waarop de Onderwijsjuristen van VOS/ABB uitleg geven over de wijzigingen in de CAO VO 2022/2023.

Let op: het maximumaantal deelnemers is bereikt. U kunt zich niet meer aanmelden voor deze bijeenkomst. De Onderwijsjuristen bekijken of zij een tweede bijeenkomst kunnen organiseren.

Eind juni bereikten de sociale partners een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. Daarin staan afspraken over een structurele loonsverhoging, werkdrukverlichting, professionalisering en betaald ouderschapsverlof. Het akkoord is vertaald naar de CAO VO 2022/2023.

Op donderdagochtend 3 november van 09.30 tot 11.00 uur geven de Onderwijsjuristen een toelichting geven op de wijzigingen in de nieuwe cao. De online meeting wordt ook benut voor onderlinge uitwisseling van ideeën over het werkdrukplan, de besteding van het individuele budget en extra professionaliseringsuren.

Let op: het maximumaantal deelnemers is bereikt. U kunt zich niet meer aanmelden voor deze bijeenkomst. De Onderwijsjuristen bekijken of zij een tweede bijeenkomst kunnen organiseren.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: