Docenten die in hun lessen de rol van religie in onze samenleving willen behandelen, kunnen daarvoor de online lesmodules van Omstreden Zaken gebruiken. De lesmodules zijn ook goed bruikbaar voor het openbaar onderwijs.

Omstreden Zaken is ontwikkeld door de Universiteit Utrecht voor docenten in het voortgezet onderwijs. Via deze tool gaan leerlingen op zoek naar religie in het dagelijks leven. Het lesmateriaal is ontworpen om scholieren te laten ontdekken dat religieuze uitingen op allerhande manieren in hun leefwereld voorkomen en om hen daarover te laten nadenken.

De lesmodules van Omstreden Zaken zijn bruikbaar voor meerdere vakken. Denk aan geschiedenis, kunst- en maatschappijvakken en (andere) vakken waarin burgerschapsonderwijs aan bod komt. Voor elke lesmodule wordt aangegeven voor welke vakken de module van toepassing kan zijn.

Lees meer…

Deel dit bericht: