Op 28 maart geeft mr. José van Snek van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB de basiscursus over de CAO VO.

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

  • Dienstverbanden
  • Ketenregeling
  • Inschaling
  • Benoeming in twee functies
  • Disciplinaire maatregelen
  • Ontslag
  • Levensfasebewust personeelsbeleid
  • Vakantieverlof en overige vormen van verlof
  • ZAVO
  • WOVO

Doel van de bijeenkomst is om de deelnemers meer inzicht te geven in de relevante bepalingen uit de CAO VO en de toepassing hiervan in de praktijk. Deze bijeenkomst is relevant voor P&O’ers, HRM-medewerkers, medewerkers van de salarisadministratie en leidinggevenden die nieuw zijn in het voortgezet onderwijs of die hun cao-kennis willen opfrissen.

Wanneer, waar en aanmelden

De bijeenkomst is op dinsdag 28 maart van 10.00 tot 15.00 uur in het kantoor van VOS/ABB in Woerden. Deelname kost slechts 75 euro per persoon (btw-vrij, inclusief lunch).

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Basiscursus CAO VO 28 maart’. Vermeld ook duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken. Als u bepaalde dieetwensen heeft voor de lunch, kunt u die natuurlijk aan ons doorgeven.

Het maximumaantal deelnemers bedraagt 20.

De Basiscursus CAO VO wordt ook op 28 september gegeven.

Let op: als uw organisatie niet bij VOS/ABB is aangesloten, heeft aanmelden geen zin. Het is natuurlijk mogelijk om lid te worden van VOS/ABB. Meer informatie over de voordelen van het lidmaatschap van VOS/ABB.

Deel dit bericht: