Drs. Addy Nieuwenhuis

Senior adviseur HRM

06 14 02 04 67
anieuwenhuis@vosabb.nl

Addy Nieuwenhuis benadrukt als HRM-adviseur daadkracht, lef en ondernemerschap om uitdagingen op HR-gebied aan te pakken, zoals organisatieontwerp, duurzame inzetbaarheid en personeelplanning. Addy is gecertificeerd FUWASYS-waardeerder.