De Inspectie van het Onderwijs meldt dat 43 scholen het predicaat Excellente School 2022-2025 hebben ontvangen.

De predicaten zijn voor scholen (of schoolsoorten) die onderwijs bieden van goede kwaliteit en zich daarnaast onderscheiden van andere goede scholen doordat ze uitblinken met een specifiek profiel. De predicaten worden toegekend op basis van de adviezen van de jury Excellente Scholen. Voorwaarde is dat de school in kwestie over de waardering ‘goed’ van de inspectie beschikt.

Als voorbeeld van een excellente school noemt de inspectie openbare basisschool Overvecht in Utrecht. Deze school zorgt volgens de inspectie voor een stevige basis voor ieder kind door aandacht voor taal, rekenen en de ontwikkeling tot goede burger, gecombineerd met brede talentontwikkeling.

De inspectie noemt ook openbare basisschool Het Mozaïek in Arnhem. Op deze school werkt het team aan onderwijs met zelfontwikkelde leermethoden, gebaseerd op wetenschappelijke kennis. Deze methoden passen volgens de inspectie bij de leerlingen van de school.

Lees meer…

Deel dit bericht: