In 2023 bedraagt de indexatie van de materiële bekostiging van het primair onderwijs 11,7%. Het voortgezet onderwijs krijgt mogelijk een prijsindexatie van 5,9%.

De prijsindexatie van 11,7% voor het primair onderwijs is vastgesteld op basis van de bedragen uit de Macro Economische Verkenning 2023 van het Centraal Planbureau. Dit betekent dat de programma’s van eisen van de materiële instandhouding in 2023 met dit percentage worden verhoogd.

Voor het primair onderwijs is de prijsindexatie bij wet vastgelegd, maar dit is niet het geval voor het voortgezet onderwijs. De mogelijke indexatie van 5,9% voor het VO is gebaseerd op de index van de materiële overheidsconsumptie. Het kabinet kan besluiten de indexatie niet toe te passen op het voortgezet onderwijs, omdat deze toekenning niet bij wet is vastgelegd.

Deel dit bericht: