De Regeling bekostiging voortgezet onderwijs 2024-2025 is gepubliceerd. Daarin zit de indexatie van de personele en materiële bekostiging.

Sinds de vereenvoudiging van de bekostiging van het voortgezet onderwijs in 2022 is er geen losse bekostiging meer voor personeel en materieel, maar is er een bedrag per leerling en een bedrag per vestiging.

De indexatie bedraagt 5,68%. Daarin zitten twee indexeringen, omdat de loon- en prijsbijstelling wel apart plaatsvinden. OCW geeft niet aan hoe hoog de twee specifieke bijstellingen zijn, maar daar kunnen wij wel een inschatting van maken. Omdat de bedragen in het voortgezet onderwijs voor 85% bestaan uit personele bekostiging en voor 15% uit materiële bekostiging, gaan wij uit van een indexatie van de personele bekostiging van circa 6% en een prijsbijstelling van circa 3%.

Ook de bedragen in de Regeling aanvullende bekostiging vo-scholen in uitzonderlijke omstandigheden, de Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo en de Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs worden hiermee geïndexeerd. De bekostigingsbedragen worden per 1 januari 2024 aangepast. De beschikking en (eerste) betaling vinden plaats in juli 2024.

CAO VO gedekt

De huidige CAO VO is vorig jaar afgesloten met een verwachte indexatie 5,7%, waarvan circa 4,4% is gebruikt als dekking voor de lopende cao. De besturen hebben de extra lasten van de cao moeten voorfinancieren, totdat de betaling van de indexatie plaatsvindt. De indexatie van de personele bekostiging is zelfs naar verwachting iets hoger dan werd verwacht (bijna 6%), dus dat komt goed uit.

Het betekent ook dat besturen mogelijk dit kalenderjaar geld overhouden, omdat slechts een deel van de indexatie voor de dekking van de huidige cao is. De rest zal door cao-partijen worden gebruikt voor nieuwe afspraken over arbeidsvoorwaarden in een nieuwe cao. Besturen dienen dat dus apart te zetten, omdat die afspraken nog gemaakt moeten worden.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: