De eerste Regeling bekostiging personeel PO 2022-2023 is gepubliceerd. De bedragen zijn nog niet definitief, omdat de loon- en prijsbijstelling (indexatie) over 2022 nog niet is vastgesteld en uitgekeerd. Dit volgt medio juni, na de Voorjaarsnota van het kabinet.

Het ministerie van OCW probeert om nog voor de zomervakantie de prijzen aan te passen, zodat de regeling voor de laatste 5 maanden daarmee definitief is. Over alle prijzen in de regeling zal die indexatie dus dan plaatsvinden. Dat betreft onder andere de achterstandsmiddelen en de werkdrukmiddelen.

De achterstandsmiddelen zijn in deze regeling iets hoger dan in 2021-2022. Dit heeft te maken met een over het algemeen lagere score, landelijk gezien. Het beschikbare budget wordt daarmee over minder leerlingen verdeeld. Dat maakt het bedrag per achterstandsscore iets hoger.

Het bedrag per achterstandsscorepunt is bekend en is opgenomen in de bekostigingsregeling. Doordat echter eerder dit jaar bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vertraging was opgelopen, zal de beschikking OAB pas in mei worden verstuurd. De achterstandsscores zijn op 29 maart jongsleden hier gepubliceerd.

De werkdrukmiddelen staan op grond van deze regeling op de volgende bedragen per leerling:

  • Basisonderwijs 260,76 euro
  • Speciaal basisonderwijs 391,14 euro
  • (Voortgezet) speciaal onderwijs 521,52 euro

De bedragen gelden voor 12 maanden, maar de regeling zal slechts 5 maanden belopen. Dit komt doordat de vereenvoudiging van de bekostiging op 1 januari 2023 ingaat. De maanden augustus tot en met december 2022 zullen bekostigd worden volgens het betaalritme dat sinds de invoering van de lumpsum gebruikelijk is. Dat betekent dat deze maanden niet 5/12 van de bekostiging (= 41,67%) wordt uitgekeerd, maar slechts 34,55%.

Procedure tegen gat van 500 miljoen

Het verschil tussen 41,67% en 34,55% wordt de vordering op OCW genoemd. Het betreft het deel dat schoolbesturen vanaf 1 januari 2023 niet krijgen van het ministerie. Dat zullen ze moeten afboeken op het eigen vermogen. Macro gezien bedraagt dat circa 500 miljoen euro.

De publicatie van de bekostigingsregeling betekent het startschot van een procedure die schoolbesturen gezamenlijk aanspannen tegen het ministerie van OCW. Doel van deze procedure is om de huidige verwerking van de vordering op OCW tegen te houden, dan wel een uitgebreide overgangsregeling te bewerkstelligen.

Er doen inmiddels bijna 100 besturen mee met deze procedure, die wordt gefaciliteerd door de PO-Raad en Stibbe Advocaten. Hoe meer besturen meedoen, des te lager de deelnamekosten. Mocht u willen aanhaken, dan kunt u dat laten weten aan Reinier Goedhart van de PO-Raad: r.goedhart@poraad.nl.

Informatie: Ronald Bloemers, 06 – 51 91 46 94, rbloemers@vosabb.nl

Deel dit bericht: