De regeling tot wijziging van de Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs is gepubliceerd. Ook de bedragen van de gemiddelde personeelslast voor het kalenderjaar 2021 zijn bekendgemaakt.

De Regeling bekostiging exploitatiekosten vo en de Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo bepalen de hoogte van de reguliere bekostiging van de scholen voor voortgezet onderwijs.

Met deze wijzigingsregeling worden de bekostigingsbedragen in deze twee regelingen geactualiseerd voor het kalenderjaar 2021. Deze actualisatie vindt plaats op grond van de kabinetsbijdrage voor loon- en prijsontwikkeling in 2021.

De bedragen voor het kalenderjaar 2021 in de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo worden verhoogd met 1,96%, de gpl-bedragen met 2,47%.

Lees meer…

Deel dit bericht: