In de map Financiën onder Praktisch en nuttig zitten twee geactualiseerde rekeninstrumenten voor de meerjarenbegroting.

Het betreft de MJB-rekeninstrumenten voor het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. De actualisering was nodig in verband met het gelijktrekken van de salarissen in het primair onderwijs met die in het voortgezet onderwijs. In de geactualiseerde instrumenten zijn de nieuwe cao-tabellen en de conversie daarvan verwerkt.

U kunt de geactualiseerde rekeninstrumenten downloaden:

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: