Goud Onderwijs is een ambitieus onderwijsconcept dat de kansenongelijkheid vanaf de basis aanpakt. Nieuwe functies in het team, een sterke gedragscultuur en keuzes in het curriculum zijn de belangrijkste pijlers. Rotterdam gaat ervoor. Daarna volgt implementatie op andere plekken in het land. Hierover gaat een artikel in het zomernummer van magazine Naar School! van VOS/ABB.

Goud Onderwijs is gebaseerd op het concept Uncommon Schools, dat in de Verenigde Staten inmiddels al zo’n 25 jaar bestaat. Henny de Koning, directeur van de Rotterdamse openbare basisscholen Bloemhof en Pantarijn, was twee jaar geleden voor een studiereis in New York en zag daar met eigen ogen hoe effectief Uncommon Schools zijn.

Toen de CED-Groep besloot om het concept naar Nederland te halen, wilde hij graag aanhaken. ‘Het is mijn stellige overtuiging dat we ook in een achterstandswijk als Bloemhof kinderen op een hoger niveau kunnen laten uitstromen.’

Lees het artikel uit het zomernummer van magazine Naar School!:

Rotterdam maakt werk van kansengelijkheid

Deel dit bericht: