De PO-Raad en VO-raad hebben beide een rapportage gepubliceerd over de stand van zaken in het primair respectievelijk voortgezet onderwijs. De sectororganisaties willen hier voortaan elk jaar mee komen.

De sectorrapportages gaan onder andere over het lerarentekort, de overgang van het primair naar voortgezet onderwijs en kansengelijkheid. Ook komt de leeftijd en bouwkundige staat van de scholen erin aan bod, in relatie tot het bijvoorbeeld ventilatie en de kwaliteit van het binnenklimaat. Andere onderwerpen zijn de voortgaande digitalisering van het primair en voortgezet onderwijs, de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering en financiële positie van de schoolbesturen.

Deel dit bericht: