De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft een advies uitgebracht dat het belang van kansengelijkheid benadrukt: Gelijke kansen in het onderwijs: Structureel investeren in kansengelijkheid voor iedereen.

De SER stelt dat ‘ondanks het breed gedeelde gelijkheidsideaal in onze samenleving (…) de plek waar je wieg staat nog steeds bepalend (is) voor de kansen die je krijgt in je leven’.  Ook ziet de raad dat er voor bepaalde groepen kinderen en jongeren sprake is van ‘een stapeling van risico’s gedurende hun leven’.

Het huidige onderwijs lost dat niet op, stelt de SER. ‘Integendeel, de wijze waarop ons opvang- en onderwijssysteem is georganiseerd leidt er in een aantal gevallen toe dat kansenongelijkheid eerder wordt vergroot dan verkleind. Hierdoor ontstane achterstanden kunnen op de arbeidsmarkt bovendien moeilijk worden ingehaald.’

Coronacrisis

Volgens de SER is er onderwijs van hoge kwaliteit nodig, ‘juist nu we de  coronacrisis achter ons laten’, om alle kinderen gelijke kansen te geven.

‘Iedereen moet de kans krijgen om zich te ontplooien naar de eigen mogelijkheden en daar waardering voor krijgen. Het is fijn om je talenten te benutten, te doen waar je goed in bent en je verder te ontwikkelen. En dat is ook gewoon goed voor onze samenleving: zo kan iedereen meedoen’, benadrukt SER-Kroonlid Steven van Eijck.

Lees meer…

Deel dit bericht: